Behandling

Dacapo Skolens tre fokusområder

På Dacapo Skolen arbejdes ud fra et helhedsorienteret perspektiv. Samspillet mellem vores tre fokusområder: Behandling, Familiearbejde og undervisning, er grundlæggende i vores intension om at forstå vores elever, og etablere det optimale udgangspunkt for elevernes personlige udvikling og læring. Vi tager således del i hele barnets kontekst, skolen, familien/netværket og fritiden.

Behandlingsarbejdet

Skolen arbejder ud fra en psykodynamisk udviklingsteori. Barndommen opfattes som den periode, hvor fundamentet til personligheden bliver grundlagt. De oplevelser og erfaringer, barnet har med sig fra de tidlige barndomsrelationer har stor betydning for, hvordan barnet mestrer sit ungdoms- og voksen liv. Vi ser elevens uhensigtsmæssige adfærd som udtryk for følelsesmæssige og relationelle vanskeligheder, og satser derfor på at skabe mulighed for nye, bæredygtige relationserfaringer, hvor det er tilladt at være ked af det, vred, glad osv. Det er vigtigt, at de voksne, der er sammen med eleverne, kan rumme elevens til tider aparte adfærd, mens forandringsarbejdet finder sted. Forandringsarbejdet kan være angstfyldt for både familie og elev, da gamle systemer og forsvarsmekanismer skal opgives, således at udvikling og fornyelse fremmes.

Der udarbejdes individuelle behandlings- og undervisningsplaner, tilpasset den enkelte elev og dennes familie.

Familie/netværksarbejdet

Vi arbejder ud fra en overbevisning om, at der er sammenhæng mellem barnets problemstilling og hele familiens trivsel. Der skal ofte arbejdes med hele familiesystemet, med et fælles ansvar, fælles ønsker og mål, før en udvikling kan finde sted.

Familierne eller elevens netværk indkaldes kontinuerligt til samtaler, på skolen samt når der opstår akutte behov. Dacapo Skolen arbejder med familierne ud fra en ressourcemodel, hvor familierne støttes og lånes ressourcer uden at ansvaret tages fra dem.

For at understøtte både forældrenes og elevernes følelse af sammenhæng og mening med og i samtalerne, deltager, udover eleven, familien og familieterapeuten fra skolen, også i videst muligt omfang en lærer i samtalerne. Denne tværfaglige indsigt og dialog, understøtter skolens målsætning om at lave kvalificerede og bevidste handlinger i arbejdet med børnene.

Undervisning

For størstedelen af Dacapo Skolens elever er der behov for at tænke alternativt i tilgangen til den daglige undervisning. For mange elevers vedkommende har dårlige skoleerfaringer og en tiltagende manglende selvtillid forplantet sig til undervisningsblokeringer. Derfor er et sideløbende identitets- og udviklingsarbejde med eleverne, nødvendigt for at få gang i en faglig læringsproces.