Et musisk miljø

Vi fødes alle med mulighed for og lyst til alsidige udtryksformer – dans, leg, sang, osv. Alt for ofte nedprioriteres disse sider af menneskets udfoldelsesmuligheder og erstattes af en ensidig fokusering på det intellektuelle. Dette rammer især elever, hvis problemer i tilværelsen har medført mange nederlag med skoleskift, skolefobi og mindreværdsfølelse.

Interesse for musik er ikke nødvendig for at starte på Dacapo Skolen. Det kan være det kommer hen ad vejen. Når vi kalder os Dacapo Skolen, en afdeling under Den Musiske Helhedsskole, skal det forstås i den forstand, at vi værdsætter musikalitet, oplevelser, impulsivitet, improvisation, kreativitet, leg og kropslig udfoldelse.

Musikalitet på Dacapo Skolen handler om musikalsk fællesskab mellem voksne og elever. Det handler om at skabe noget sammen, og ikke om man er god eller dårlig. Musikundervisning, musikalsk samvær, sammenspil, indspilning af cd’er, teater og kreativt værksted er en naturlig del af hverdagen. I disse processer får eleven mulighed for, at skabe sit individuelle udtryk: Hør, hvad jeg har at fortælle verden!

På samme tid får eleven mulighed for at indgå i et fællesskab, hvor dette ”jeg” bliver hørt og set, og hvor eleven indgår som en nødvendig del af det fælles projekt.

Vi arbejder med musik på mange måder. Vi spiller og lytter sammen. Nogle får interessen for at lære at spille på et instrument, f.eks. trommer, bas, keyboard, guitar. Nogle rapper, synger, scratcher, og andre producerer sange.

Musikken konfronterer eleverne med anderledes udtryks- og erkendelsesformer, og musikken bliver en kilde til nye oplevelser for vores elever. I den musikalske kontekst kan de opleve sig som en del af et anderledes kollektiv. De oplever både at være afhængige af fællesskabet og nødvendige i fællesskabet. Eleverne overraskes over deres musikalske ressourcer. Det giver en følelse af mestring, og oplevelserne lagres som nye historier om dem selv, som positive overbygninger på deres kontinuerlige, identitetsmæssige udvikling.

Den musiske ramme giver, kort fortalt, mulighed for at arbejde med en række helt grundlæggende behandlingsmæssige og fagligt relaterede perspektiver, så som relationsarbejdet, barnets sociale kompetencer, sprog, æstetik, følelser, fordybelse, motivation og koncentration.