Kreative aktiviteter

På Dacapo Skolen prioriterer vi legen og de kreative udfoldelsesmuligheder.

I dagligdagen ses det ved at vi leger og oplever fagrækken, dette kunne fx være, at vi laver skattejagt i matematiktimen, teater i dansk, cykler i natur og teknologi m.m.

Eleven får her mulighed for at arbejde med en lang række forskelligartede udtryksformer og materialer.

Eleverne øves både i motorik, sanser, komposition, æstetik, materialer, udtryk m.m.

Der bliver både arbejdet i værkstedet og i naturen, med indkøbte og med indsamlede materialer. Aktiviteterne udgør et rum med mulighed for individuelt udviklende processer, der nuancerer selvforståelse og styrker selvtillid. Her arbejder eleverne med flere erkendelsesformer – de trænes i at opleve og sanse verden på flere planer. Gennem de kreative fag, bliver eleverne nødt til at forholde sig til sig selv og omverden på en ny måde.

Samtidigt får de kreative aktiviteter ofte karakter af et socialt fællesskab med mulighed for samarbejde.

I løbet af skoleåret bliver der mulighed for at deltage i forskellige projektforløb. Det kunne f.eks. være en uge, hvor der fokuseres på relevante temaer.