Familien

Kontakten til elevernes familier er helt central i Dacapo Skolens arbejde. Når en elev starter på DaCapo, er det afgørende for om arbejdet med eleven skal lykkes, at forældrene er indstillede på et udvidet forældresamarbejde.

Vi vil gerne skabe en ramme, hvor elevens relation til forældrene styrkes. Kendetegnende for de familier, som tilknyttes Dacapo Skolener, at de ønsker det bedste for eleven, og at det er en fælles opgave mellem skole, elev og familie , at vende en negativ udvikling til en god udvikling, hvor troen på fremtiden reetableres. Skolen forsøger i videst muligt omfang at samarbejde med hele familien, så længe det giver mening for eleven. Gennem familiesamtaler støtter vi familien i at få øje på sammenhænge mellem elevens trivsel og familiens strukturer, således at der kan sættes fokus på familiens ressourcer og de gode mønstre, der understøtter elevens udvikling.

Vi tror generelt på værdien af børns kontakt til deres biologiske forældre. Dog ved vi, at i enkelte perioder eller situationer kan barnet ikke profitere af samværet og der må peges på alternative muligheder.

Vi fokuserer på familiens ressourcer ud fra troen på den gode forælder; at forældre altid yder deres bedste ud fra de præmisser, de har at handle ud fra.

I samarbejde med familien aftales omfanget af samtaler mellem elev, forældre og skole.