Familiesamarbejdet

Familiesamtalerne, som foregår på Dacapo Skolen, anskuer vi ud fra en forestilling om et samarbejdende fællesskab mellem forældre, elev, skole og sagsbehandler. Det er skolen der har ansvaret for at skabe rammen for at partnerskabet kan finde sted. Indholdet og processen er et fælles ansvar. Hyppigheden af – og formen på familiesamtalerne varierer efter den enkelte families behov, lige fra daglig kontakt mellem forældre og skole til samtaler på månedsbasis.

Vi har et godt forældrenetværk på skolen. Der er tradition for en god forældreopbakning i forhold til de arrangementer som Dacapo Skolen afholder.

Vi har i øjeblikket et godt samarbejde med de andre to afdelinger på Den Musiske Helhedsskole, Villa Musica og Skolen for Musik og Teater om forskellige arrangementer, så som, Blå Rock, et musikarrangement for de 3 afdelinger, teaterforestillinger samt juleafslutning.