Hvem er vi

Dacapo er en musisk helhedsskole/behandlingsinstitution og en afdeling af Den Musiske Helhedsskole.
Dacapo er normeret til 6 elever i skolealderen med psykiske, sociale og/eller indlæringsmæssige udfordringer.

Vi definerer vores opgave i samspillet mellem skolearbejde, behandlingsarbejde og familiearbejde. Vi betragter de tre dele som tæt forbundne, og helhedsperspektivet er nødvendigt i arbejdet med udvikling hos hver enkelt elev.

Dacapo er godkendt under folkeskoleloven af Hillerød kommune, som fører tilsyn med skolen. Vi modtager børn efter lovens §20 stk. 2 og følger folkeskolelovens bestemmelser.

Skolen samarbejder med eksterne psykologer, der varetager supervision af skolens medarbejdere.