Skolearbejdet

Hos Dacapo arbejdes efter individuelle undervisningsplaner der revurderes halvårligt, for hele tiden at sikre at de indeholder realistiske mål for alle elever. Undervisningsplanerne tager udgangspunkt i undervisningsministeriets rammer for niveau og omfang, samt i den enkelte elevs ressourcer, kompetencer og behov. Den faglige undervisning foregår individuelt, med et undervisningsforløb tilrettelagt ud fra den enkelte elevs forudsætninger.

Hos Dacapo arbejdes i et tæt tværfagligt samarbejde mellem de forskellige medarbejdere omkring udviklingen af elevernes sociale- og faglige kompetencer.

Ud fra vores helhedsperspektiv, ser vi udviklingspotentiale og læringsmuligheder i alle dagens faser fra Dagens Program og Frokost, over konfliktløsning og samtaler, til leg, spil, ekskursioner samt i den mere traditionelle undervisningssituation.

Vi har stor opmærksomhed på, at Dacapo opleves som et rart sted at være, hvor der er plads til den enkelte. Hos os er det vigtigt, at eleverne bliver accepteret og anerkendt for dem de er, ligesom det er centralt at have venner, at der ikke foregår mobning samt at der tales ordentligt til hinanden.