Fagene på Dacapo Skolen

Dacapo Skolens skema afstemmes årligt i forhold til den gruppe elever, som er indskrevet på afdelingen. Ud over de primære fag dansk, matematik og engelsk rummer skemaet i år endvidere følgende fag:

Historie/geografi: Undervisning i historie/geografi kan have karakter af individuelle projektforløb (læsning, planchearbejde, skriftligt arbejde) for den enkelte elev, men samtidigt rummer historie/geografi områder, hvor der kan praktiseres fællesundervisning, når relevante temaer af historisk/geografisk karakter introduceres for elevgruppen. I sådanne tilfælde kan undervisningen tage karakter af fælles samtale og diskussion.

Natur/teknologi: På Dacapo Skolen er faget natur/teknologi et bredt defineret fag, der kan bevæge sig lige fra seksualundervisning, over IT, til læren om naturkræfter og fysik. Faget tager udgangspunkt i elevernes interesser/nysgerrighed for et område og implementeres gennem samtale, ekskursioner og konkrete eksperimeter.

Idræt/leg: Dacapo Skolen deltager sammen med de to andre afdelinger af Den Musiske Helhedsskole i Idrætsundervisningen som foregår i Frederiksborghallen en gang om ugen.
I idrætsundervisningen udøves forskellige former for indendørs idrætsaktiviteter, som badminton, fodbold, hockey, basket, stikbold m.v. Når vejret er til udendørs aktiviteter, flyttes idrætsundervisningen ud, og der udøves udendørs idræt.

Her ud over benyttes skolens egne udendørs faciliteter til aktiv start m.m., ligesom boldspil er en hyppig aktivitet i frikvartererne.

Håndværk og Design: På Dacapo Skolen opfatter vi faget Håndværk og Design som en sammensmeltning af fagene sløjd, håndarbejde og formning. Det er et fag, der giver muligheden for ro og fordybelse i kreative processer. Eleverne får her mulighed for at arbejde med en lang række forskelligartede materialer og forskellige udtryksformer. Det er et fag, hvor den enkelte elev arbejder med motorik, komposition, æstetik, materialer, sanser, udtryk mv. Der bliver arbejdet både i værkstedet og i naturen, med indkøbte og med indsamlede materialer. Faget udgør et rum med mulighed for individuelt udviklende processer, der nuancerer selvforståelse og styrker selvtillid. Samtidigt får faget ofte karakter af et socialt fællesskab med mulighed for samarbejde og gode samtaler.

Musik: Musikundervisningen er en vigtig del af Dacapo Skolen som en afdeling under Den Musiske Helhedsskole. Der arbejdes med musik på mange måder. Nogle har interesse for specifikke instrumenter, trommer, bas, keyboard, guitar, og indgår i forskellige sammenspilssituationer. Nogle ønsker at bruge stemmen, synger, rapper og producerer tekst. Nogle arbejder med musikken via computerprogrammer, optager og producerer lyd. Der bliver lavet individuelle og fælles musikprojekter og produktioner, bl.a. cd-er og koncerter i løbet af skoleåret.

Projektforløb: Vi opbryder i perioder rammerne og laver projektorienterede forløb, hvor indholdet planlægges som tværfaglige forløb, i stil med kunstprojekter, musikprojekter, naturprojekter og teaterprojekter.